Arabiska för kväll

masaa'
ﻣَﺴَﺎﺀ
kväll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kväll uttalas masaa' och skrivs ﻣَﺴَﺎﺀ.

Kategori: tid
Ordklass: substantiv.

Så används ordet kväll

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kväll består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kväll

ﻣَﺴَﺎﺀ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
 
mim
m
sin
s
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för kväll består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻣَﺴَﺎﺀ och uttalas masaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver