Arabiska för fisk

samaka
ﺳَﻤَﻜَﺔ
fisk – femininum singular

Det arabiska ordet för fisk uttalas samaka och skrivs ﺳَﻤَﻜَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fisk i:

samak
ﺳَﻤَﻚ
fisk – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fisk består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fisk

Alla bokstäver i fisk

ﺳَﻤَﻜَﺔ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
sin
s
mim
m
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fisk består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻤَﻜَﺔ och uttalas samaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fisk

fa3ala blir samaka

Vi har sett att det arabiska ordet för fisk skrivs ﺳَﻤَﻜَﺔ och uttalas samaka. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, m och k, blir ordet samaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fisk