Arabiska för feber, värme

Haraara
ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ
feber, värme – femininum singular

Det arabiska ordet för feber, värme uttalas Haraara och skrivs ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategorier: medicin temperatur
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet feber, värme

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet feber, värme består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med feber, värme

Alla bokstäver i feber, värme

ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ha
H
ra
r
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för feber, värme består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ och uttalas Haraara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver