Arabiska för höst

khariif
ﺧَﺮِﻳﻒ
höst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för höst uttalas khariif och skrivs ﺧَﺮِﻳﻒ.

Om ljudfilerna
Kategori: årstiderna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet höst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höst består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höst

Alla bokstäver i höst

ﺧَﺮِﻳﻒ
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
ra
r
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för höst består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺮِﻳﻒ och uttalas khariif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver