Arabiska för liv, ålder

3umr
ﻋُﻤﺮ
liv, ålder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för liv, ålder uttalas 3umr och skrivs ﻋُﻤﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns liv, ålder i:

'a3maar
ﺃَﻋﻤَﺎﺭ
liv, ålder – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet liv, ålder

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liv, ålder består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liv, ålder

Alla bokstäver i liv, ålder

ﻋُﻤﺮ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
ayn
3
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för liv, ålder består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻤﺮ och uttalas 3umr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för liv, ålder

fu3l blir 3umr

Vi har sett att det arabiska ordet för liv, ålder skrivs ﻋُﻤﺮ och uttalas 3umr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är 3, m och r, blir ordet 3umr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som liv, ålder