Arabiska för odling

ghiraasa
ﻏِﺮَﺍﺳَﺔ
odling – femininum singular

Det arabiska ordet för odling uttalas ghiraasa och skrivs ﻏِﺮَﺍﺳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet odling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet odling består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med odling

Alla bokstäver i odling

ﻏِﺮَﺍﺳَﺔ
ﻏـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
ghayn
gh
ra
r
alef
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för odling består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏِﺮَﺍﺳَﺔ och uttalas ghiraasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver