Arabiska för bok

sifr
ﺳِﻔﺮ
bok – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bok uttalas sifr och skrivs ﺳِﻔﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bok

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bok består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bok

Alla bokstäver i bok

ﺳِﻔﺮ
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
sin
s
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bok består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﻔﺮ och uttalas sifr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bok

fi3l blir sifr

Vi har sett att det arabiska ordet för bok skrivs ﺳِﻔﺮ och uttalas sifr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är s, f och r, blir ordet sifr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bok