Arabiska för ekonomi

iqtiSaad
ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ
ekonomi – maskulinum

Det arabiska ordet för ekonomi uttalas iqtiSaad och skrivs ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ.

Om ljudfilerna
Kategori: ekonomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ekonomi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ekonomi består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ekonomi

Alla bokstäver i ekonomi

ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
qaf
q
ta
t
Sad
S
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ekonomi består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ och uttalas iqtiSaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ekonomi

ifti3aal blir iqtiSaad

Vi har sett att det arabiska ordet för ekonomi skrivs ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ och uttalas iqtiSaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet iqtiSaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ekonomi