Arabiska för ände

Taraf
ﻃَﺮَﻑ
ände – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ände uttalas Taraf och skrivs ﻃَﺮَﻑ.

Förutom grundformen finns ände i:

'aTraaf
ﺃَﻃﺮَﺍﻑ
ände – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ände

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ände består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ände

Alla bokstäver i ände

ﻃَﺮَﻑ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Ta
T
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ände består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮَﻑ och uttalas Taraf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ände

fa3al blir Taraf

Vi har sett att det arabiska ordet för ände skrivs ﻃَﺮَﻑ och uttalas Taraf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är T, r och f, blir ordet Taraf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ände