Arabiska för diameter, område

quTr
ﻗُﻄﺮ
diameter, område – maskulinum singular

Det arabiska ordet för diameter, område uttalas quTr och skrivs ﻗُﻄﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns diameter, område i:

'aqTaar
ﺃَﻗﻄَﺎﺭ
diameter, område – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet diameter, område

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet diameter, område består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med diameter, område

Alla bokstäver i diameter, område

ﻗُﻄﺮ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
qaf
q
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för diameter, område består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗُﻄﺮ och uttalas quTr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för diameter, område

fu3l blir quTr

Vi har sett att det arabiska ordet för diameter, område skrivs ﻗُﻄﺮ och uttalas quTr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är q, T och r, blir ordet quTr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som diameter, område