Arabiska för arabisk

3arabiyy
ﻋَﺮَﺑِﻲّ
arabisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arabisk uttalas 3arabiyy och skrivs ﻋَﺮَﺑِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns arabisk i:

3arabiyya
ﻋَﺮَﺑِﻴَّﺔ
arabisk – femininum singular
3arab
ﻋَﺮَﺏ
arabisk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet arabisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arabisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arabisk

Alla bokstäver i arabisk

ﻋَﺮَﺑِﻲّ
ﻋـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
ra
r
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för arabisk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋَﺮَﺑِﻲّ och uttalas 3arabiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arabisk

fa3al blir 3arabiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för arabisk skrivs ﻋَﺮَﺑِﻲّ och uttalas 3arabiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, r och b, blir ordet 3arabiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arabisk