Arabiska för rapport

taqriir
ﺗَﻘﺮِﻳﺮ
rapport – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rapport uttalas taqriir och skrivs ﺗَﻘﺮِﻳﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rapport

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rapport består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rapport

Alla bokstäver i rapport

ﺗَﻘﺮِﻳﺮ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
qaf
q
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rapport består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﺮِﻳﺮ och uttalas taqriir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver