Arabiska för armé

jaysh
ﺟَﻴﺶ
armé – maskulinum singular

Det arabiska ordet för armé uttalas jaysh och skrivs ﺟَﻴﺶ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns armé i:

juyuush
ﺟُﻴُﻮﺵ
armé – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet armé

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet armé består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ya som skrivs och uttalas y och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i armé

ﺟَﻴﺶ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﺶ
 
ﺟـ
ـﻴـ
ـﺶ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
jim
j
ya
y
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för armé består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻴﺶ och uttalas jaysh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för armé

fa3l blir jaysh

Vi har sett att det arabiska ordet för armé skrivs ﺟَﻴﺶ och uttalas jaysh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, y och sh, blir ordet jaysh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som armé