Arabiska för hamn, port

miinaa'
ﻣِﻴﻨَﺎﺀ
hamn, port – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hamn, port uttalas miinaa' och skrivs ﻣِﻴﻨَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet hamn, port

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hamn, port består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hamn, port

Alla bokstäver i hamn, port

ﻣِﻴﻨَﺎﺀ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
mim
m
ya
y
nun
n
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för hamn, port består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻣِﻴﻨَﺎﺀ och uttalas miinaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver