Arabiska för försvar

difaa3
ﺩِﻓَﺎﻉ
försvar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försvar uttalas difaa3 och skrivs ﺩِﻓَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet försvar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försvar består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försvar

Alla bokstäver i försvar

ﺩِﻓَﺎﻉ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dal
d
fa
f
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för försvar består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩِﻓَﺎﻉ och uttalas difaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försvar

fi3aal blir difaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för försvar skrivs ﺩِﻓَﺎﻉ och uttalas difaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet difaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försvar