Arabiska för andetag

nafas
ﻧَﻔَﺲ
andetag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för andetag uttalas nafas och skrivs ﻧَﻔَﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns andetag i:

'anfaas
ﺃَﻧﻔَﺎﺱ
andetag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet andetag

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andetag består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andetag

Alla bokstäver i andetag

ﻧَﻔَﺲ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
nun
n
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för andetag består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻔَﺲ och uttalas nafas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för andetag

fa3al blir nafas

Vi har sett att det arabiska ordet för andetag skrivs ﻧَﻔَﺲ och uttalas nafas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet nafas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som andetag