mitt hjärtas språk

Den arabiska dikten mitt hjärtas språk av Anna Enbom. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

 mitt hjärtas språk
lughatu qalbii
ﻟُﻐَﺔُ ﻗَﻠﺒِﻲ

Lär dig arabiska med den arabiska dikten mitt hjärtas språk av Anna Enbom.

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna