Jag kände frihet bara i naturen och utomlands.

Den arabiska frasen Jag kände frihet bara i naturen och utomlands. uttalas sha3artu bialHurriyati faqaT fii aTTabii3ati waadduwwali alkhaarijiyyati och skrivs ﺷَﻌَﺮﺕُ ﺑِﺎَﻟﺤُﺮِّﻳَﺔِ ﻓَﻘَﻂ ﻓِﻲ ﺍَﻟﻄَّﺒِﻴﻌَﺔِ ﻭَﺍَﻟﺪُّﻭَّﻝِ ﺍَﻟﺨَﺎﺭِﺟِﻴَّﺔِ

De arabiska orden i Jag kände frihet bara i naturen och utomlands.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag kände frihet bara i naturen och utomlands.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att känna

ﺷَﻌَﺮﺕُ
Uttal: sha3artu
Svensk versättning (av ordets grundform): att känna
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att känna

ﺷَﻌَﺮَ
sha3ara
(dåtid han)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

frihet

ﺍَﻟﺤُﺮِّﻳَﺔِ
Uttal: alHurriyati
Svensk versättning: frihet
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

bara

ﻓَﻘَﻂ
Uttal: faqaT
Svensk versättning: bara
Ordklass: adverb

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

natur

ﺍَﻟﻄَّﺒِﻴﻌَﺔِ
Uttal: aTTabii3ati
Svensk versättning (av ordets grundform): natur
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av natur

ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ
Tabii3a
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

land, nation, stat

ﺍَﻟﺪُّﻭَّﻝِ
Uttal: adduwwali
Svensk versättning (av ordets grundform): land, nation, stat
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
bruten plural

Grundformen av land, nation, stat

ﺩَﻭﻟَﺔ
dawla
(singular, obestämd form, utan kasus)

extern

ﺍَﻟﺨَﺎﺭِﺟِﻴَّﺔِ
Uttal: alkhaarijiyyati
Svensk versättning: extern
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.