Arabiska för i

fii
ﻓِﻲ
i – maskulinum singular

Det arabiska ordet för i uttalas fii och skrivs ﻓِﻲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: preposition.

Så används ordet i

Alla bokstäver i i

ﻓِﻲ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﻓـ
ـﻲ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för i består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻓِﻲ och uttalas fii.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver