Arabiska för frihet

Hurriya
ﺣُﺮِّﻳَﺔ
frihet – femininum singular

Det arabiska ordet för frihet uttalas Hurriya och skrivs ﺣُﺮِّﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet frihet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frihet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frihet

Alla bokstäver i frihet

ﺣُﺮِّﻳَﺔ
ﺣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Ha
H
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för frihet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣُﺮِّﻳَﺔ och uttalas Hurriya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver