Arabiska för vän

Sadiiq
ﺻَﺪِﻳﻖ
vän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vän uttalas Sadiiq och skrivs ﺻَﺪِﻳﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vän i:

Sadiiqa
ﺻَﺪِﻳﻘَﺔ
vän – femininum singular
Sadiiqaat
ﺻَﺪِﻳﻘَﺎﺕ
vän – femininum plural
'aSdiqaa'
ﺃَﺻﺪِﻗَﺎﺀ
vän – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vän

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vän består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vän

Alla bokstäver i vän

ﺻَﺪِﻳﻖ
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Sad
S
dal
d
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för vän består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺪِﻳﻖ och uttalas Sadiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vän

fa3iil blir Sadiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för vän skrivs ﺻَﺪِﻳﻖ och uttalas Sadiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, d och q, blir ordet Sadiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vän