Arabiska för nära

qariib
ﻗَﺮِﻳﺐ
nära – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nära uttalas qariib och skrivs ﻗَﺮِﻳﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nära i:

qariiba
ﻗَﺮِﻳﺒَﺔ
nära – femininum singular
qariibaat
ﻗَﺮِﻳﺒَﺎﺕ
nära – femininum plural
qariibuuna
ﻗَﺮِﻳﺒُﻮﻥَ
nära – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nära

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nära består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nära

Alla bokstäver i nära

ﻗَﺮِﻳﺐ
ﻗـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
ra
r
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för nära består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺮِﻳﺐ och uttalas qariib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nära

fa3iil blir qariib

Vi har sett att det arabiska ordet för nära skrivs ﻗَﺮِﻳﺐ och uttalas qariib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qariib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nära