Arabiska för dyr, dyrbar

thamiin
ﺛَﻤِﻴﻦ
dyr, dyrbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dyr, dyrbar uttalas thamiin och skrivs ﺛَﻤِﻴﻦ.

Förutom grundformen finns dyr, dyrbar i:

thamiina
ﺛَﻤِﻴﻨَﺔ
dyr, dyrbar – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dyr, dyrbar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyr, dyrbar består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyr, dyrbar

Alla bokstäver i dyr, dyrbar

ﺛَﻤِﻴﻦ
ﺛـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺛـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
tha
th
mim
m
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för dyr, dyrbar består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻤِﻴﻦ och uttalas thamiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver