Arabiska för på, vid, över

3alaa
ﻋَﻠَﻰ
på, vid, över – maskulinum singular

Det arabiska ordet för på, vid, över uttalas 3alaa och skrivs ﻋَﻠَﻰ.

Ordklass: preposition.

Så används ordet på, vid, över

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet på, vid, över består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med på, vid, över

Alla bokstäver i på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻰ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻰ
 
ayn
3
lam
l
a
 
 
Det arabiska ordet för på, vid, över består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﻰ och uttalas 3alaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver