Arabiska för nu

al'aan
ﺍَﻟﺂﻥ
nu –

Det arabiska ordet för nu uttalas al'aan och skrivs ﺍَﻟﺂﻥ.

Kategori: tid
Ordklass: adverb.

Så används ordet nu

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nu består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs ﺍ och uttalas , waw som skrivs ﻭ och uttalas w och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nu

Alla bokstäver i nu

ﺍَﻟﺂﻥ
ﻟـ
ـﺂ
 
ﻟـ
ـﺂ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
lam
l
'aa
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för nu består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven som skrivs ﺁ (här som ـﺂ ) och uttalas 'aa. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺍَﻟﺂﻥ och uttalas al'aan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver