Arabiska för säljare

baa'i3
ﺑَﺎﺋِﻊ
säljare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för säljare uttalas baa'i3 och skrivs ﺑَﺎﺋِﻊ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet säljare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säljare består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säljare

Alla bokstäver i säljare

ﺑَﺎﺋِﻊ
ﺑـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
beh
b
alef
'
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för säljare består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺋِﻊ och uttalas baa'i3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver