Arabiska för sälja

baa3a
ﺑَﺎﻉَ
sälja – dåtid han
yabii3u
ﻳَﺒِﻴﻊُ
sälja – nutid han

Det arabiska verbet för att sälja skrivs ﺑَﺎﻉَ och uttalas baa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒِﻴﻊُ och uttalas yabii3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet sälja

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sälja består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sälja

Alla bokstäver i sälja

ﺑَﺎﻉَ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
beh
b
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sälja består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻉَ och uttalas baa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sälja

dåtid
nutid
han
baa3a
ﺑَﺎﻉَ
han - dåtid
yabii3u
ﻳَﺒِﻴﻊُ
han - nutid
hon
baa3at
ﺑَﺎﻋَﺖ
hon - dåtid
tabii3u
ﺗَﺒِﻴﻊُ
hon - nutid
jag
bi3tu
ﺑِﻌﺖُ
jag - dåtid
'abii3u
ﺃَﺑِﻴﻊُ
jag - nutid