Arabiska för firande, glädje

faraH
ﻓَﺮَﺡ
firande, glädje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för firande, glädje uttalas faraH och skrivs ﻓَﺮَﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns firande, glädje i:

'afraaH
ﺃَﻓﺮَﺍﺡ
firande, glädje – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet firande, glädje

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet firande, glädje består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med firande, glädje

Alla bokstäver i firande, glädje

ﻓَﺮَﺡ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
fa
f
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för firande, glädje består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَﺡ och uttalas faraH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för firande, glädje

fa3al blir faraH

Vi har sett att det arabiska ordet för firande, glädje skrivs ﻓَﺮَﺡ och uttalas faraH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är f, r och H, blir ordet faraH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som firande, glädje