Arabiska för med

ma3a
ﻣَﻊَ
med – maskulinum singular

Det arabiska ordet för med uttalas ma3a och skrivs ﻣَﻊَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: preposition.

Så används ordet med

Alla bokstäver i med

ﻣَﻊَ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för med består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﻊَ och uttalas ma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver