Arabiska för affär

dukkaan
ﺩُﻛَّﺎﻥ
affär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för affär uttalas dukkaan och skrivs ﺩُﻛَّﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet affär

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet affär består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i affär

ﺩُﻛَّﺎﻥ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dal
d
kaf
k
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för affär består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺩُﻛَّﺎﻥ och uttalas dukkaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver