När jag var liten var vintern lång.

Den arabiska frasen När jag var liten var vintern lång. uttalas Hiina kuntu Saghiiratan kaana ashshitaa'u Tawiilan och skrivs ﺣِﻴﻦَ ﻛُﻨﺖُ ﺻَﻐِﻴﺮَﺓً ﻛَﺎﻥَ ﺍَﻟﺸِّﺘَﺎﺀُ ﻃَﻮِﻳﻠﺎً

De arabiska orden i När jag var liten var vintern lång.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen När jag var liten var vintern lång.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

när

ﺣِﻴﻦَ
Uttal: Hiina
Svensk versättning: när
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

att vara

ﻛُﻨﺖُ
Uttal: kuntu
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att vara

ﻛَﺎﻥَ
kaana
(dåtid han)

liten

ﺻَﻐِﻴﺮَﺓً
Uttal: Saghiiratan
Svensk versättning (av ordets grundform): liten
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av liten

ﺻَﻐِﻴﺮ
Saghiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

att vara

ﻛَﺎﻥَ
Uttal: kaana
Svensk versättning: att vara
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

vinter

ﺍَﻟﺸِّﺘَﺎﺀُ
Uttal: ashshitaa'u
Svensk versättning: vinter
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

lång

ﻃَﻮِﻳﻠﺎً
Uttal: Tawiilan
Svensk versättning (av ordets grundform): lång
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av lång

ﻃَﻮِﻳﻞ
Tawiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.