Arabiska för omloppsbana

madaar
ﻣَﺪَﺍﺭ
omloppsbana – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omloppsbana uttalas madaar och skrivs ﻣَﺪَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet omloppsbana

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omloppsbana består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omloppsbana

Alla bokstäver i omloppsbana

ﻣَﺪَﺍﺭ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
dal
d
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för omloppsbana består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣَﺪَﺍﺭ och uttalas madaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver