Arabiska för fras, uttryck

3ibaara
ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ
fras, uttryck – femininum singular

Det arabiska ordet för fras, uttryck uttalas 3ibaara och skrivs ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fras, uttryck i:

3ibaaraat
ﻋِﺒَﺎﺭَﺍﺕ
fras, uttryck – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fras, uttryck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fras, uttryck består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fras, uttryck

Alla bokstäver i fras, uttryck

ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
ayn
3
beh
b
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fras, uttryck består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ och uttalas 3ibaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fras, uttryck

fi3aala blir 3ibaara

Vi har sett att det arabiska ordet för fras, uttryck skrivs ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ och uttalas 3ibaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet 3ibaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fras, uttryck