Arabiska för mycket, många

kathiir
ﻛَﺜِﻴﺮ
mycket, många – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mycket, många uttalas kathiir och skrivs ﻛَﺜِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mycket, många i:

kathiira
ﻛَﺜِﻴﺮَﺓ
mycket, många – femininum singular
kathiiraat
ﻛَﺜِﻴﺮَﺍﺕ
mycket, många – femininum plural
kathiiruuna
ﻛَﺜِﻴﺮُﻭﻥَ
mycket, många – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mycket, många

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mycket, många består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mycket, många

Alla bokstäver i mycket, många

ﻛَﺜِﻴﺮ
ﻛـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kaf
k
tha
th
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för mycket, många består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺜِﻴﺮ och uttalas kathiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver