Arabiska för poet

shaa3ir
ﺷَﺎﻋِﺮ
poet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för poet uttalas shaa3ir och skrivs ﺷَﺎﻋِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns poet i:

shaa3ira
ﺷَﺎﻋِﺮَﺓ
poet – femininum singular
shu3araa'
ﺷُﻌَﺮَﺍﺀ
poet – maskulinum plural
Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet poet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet poet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med poet

Alla bokstäver i poet

ﺷَﺎﻋِﺮ
ﺷـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
shin
sh
alef
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för poet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻋِﺮ och uttalas shaa3ir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver