Arabiska för förlöjliga, skratta åt

sakhira
ﺳَﺨِﺮَ
förlöjliga, skratta åt – dåtid han
yaskharu
ﻳَﺴﺨَﺮُ
förlöjliga, skratta åt – nutid han

Det arabiska verbet för att förlöjliga, skratta åt skrivs ﺳَﺨِﺮَ och uttalas sakhira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺨَﺮُ och uttalas yaskharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förlöjliga, skratta åt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlöjliga, skratta åt består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlöjliga, skratta åt

Alla bokstäver i förlöjliga, skratta åt

ﺳَﺨِﺮَ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
sin
s
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förlöjliga, skratta åt består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺨِﺮَ och uttalas sakhira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förlöjliga, skratta åt

dåtid
nutid
han
sakhira
ﺳَﺨِﺮَ
han - dåtid
yaskharu
ﻳَﺴﺨَﺮُ
han - nutid
hon
sakhirat
ﺳَﺨِﺮَﺕ
hon - dåtid
taskharu
ﺗَﺴﺨَﺮُ
hon - nutid
jag
sakhirtu
ﺳَﺨِﺮﺕُ
jag - dåtid
'askharu
ﺃَﺳﺨَﺮُ
jag - nutid