Arabiska för när

Hiina
ﺣِﻴﻦَ
när –

Det arabiska ordet för när uttalas Hiina och skrivs ﺣِﻴﻦَ.

Ordklass: adverb.

Så används ordet när

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet när består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med när

Alla bokstäver i när

ﺣِﻴﻦَ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för när består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣِﻴﻦَ och uttalas Hiina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver