Arabiska för vi

naHnu
ﻧَﺤﻦُ
vi – plural

Det arabiska ordet för vi uttalas naHnu och skrivs ﻧَﺤﻦُ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet vi

Alla bokstäver i vi

ﻧَﺤﻦُ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
nun
n
Ha
H
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för vi består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺤﻦُ och uttalas naHnu.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver