Arabiska för säga

qaala
ﻗَﺎﻝَ
säga – dåtid han
yaquulu
ﻳَﻘُﻮﻝُ
säga – nutid han

Det arabiska verbet för att säga skrivs ﻗَﺎﻝَ och uttalas qaala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘُﻮﻝُ och uttalas yaquulu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet säga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säga består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säga

Alla bokstäver i säga

ﻗَﺎﻝَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för säga består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻝَ och uttalas qaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av säga

dåtid
nutid
han
qaala
ﻗَﺎﻝَ
han - dåtid
yaquulu
ﻳَﻘُﻮﻝُ
han - nutid
hon
qaalat
ﻗَﺎﻟَﺖ
hon - dåtid
taquulu
ﺗَﻘُﻮﻝُ
hon - nutid
jag
qultu
ﻗُﻠﺖُ
jag - dåtid
'aquulu
ﺃَﻗُﻮﻝُ
jag - nutid