Arabiska för fru, mrs

sayyida
ﺳَﻴِّﺪَﺓ
fru, mrs – femininum singular

Det arabiska ordet för fru, mrs uttalas sayyida och skrivs ﺳَﻴِّﺪَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet fru, mrs

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fru, mrs består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fru, mrs

Alla bokstäver i fru, mrs

ﺳَﻴِّﺪَﺓ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺔ
 
sin
s
ya
y
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fru, mrs består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻴِّﺪَﺓ och uttalas sayyida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver