Arabiska för oh

yaa
ﻳَﺎ
oh –

Det arabiska ordet för oh uttalas yaa och skrivs ﻳَﺎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: interjektion.

Så används ordet oh

Alla bokstäver i oh

ﻳَﺎ
ﻳـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
 
ya
y
alef
 
 
Det arabiska ordet för oh består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻳَﺎ och uttalas yaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver