Arabiska för natur

Tabii3a
ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ
natur – femininum singular

Det arabiska ordet för natur uttalas Tabii3a och skrivs ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet natur

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet natur består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med natur

Alla bokstäver i natur

ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
Ta
T
beh
b
ya
y
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för natur består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ och uttalas Tabii3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för natur

fa3iila blir Tabii3a

Vi har sett att det arabiska ordet för natur skrivs ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ och uttalas Tabii3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet Tabii3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som natur