Arabiska dikter för nybörjare

Du kan läsa arabiska dikter även om du är nybörjare. Dikterna på den här webbplatsen kommer med all information du behöver för att förstå de arabiska orden och grammatiken.

De vanliga sätten att läsa arabiska dikter

För oss som inte har arabiska som modersmål har det hittills funnits två sätt att läsa en arabisk dikt:

Färdig översättning

Fördelen med en färdig översättning är att den (ofta) är professionell och speglar idén och känslan hos dikten. Nackdelen är att den inte är originalet. Jag vet inte om ordvalen är poetens eller översättarens. En översättning ger mig ingen djupare insikt i varken dikten i original eller språket som dikten är skriven på.

Om jag vill lära mig arabiska är en översättning sällan till hjälp. Jag vet inte vilka ord i översättningen som motsvarar vilka i originalet. Det är kanske inte ens samma ord, eftersom dikten är ändrad för att låta bra på målspråket.

Översätta själv

Jag föredrar att översätta arabiska dikter själv. Ordvalen, meningsbyggnaderna och symbolerna är poetens egna och inte filtrerade genom någon annan. Jag kan bilda mig min egen uppfattning och tolkning av dikten.

Att själv läsa och översätta arabiska dikter är ett utmärkt sätt att lära sig arabiska. Jag både lär mig nya nya ord och ser exempel på hur de kan användas grammatiskt.

Hittills har det varit tidskrävande att själv översätta arabiska dikter. Men inte nu längre!

Ett nytt sätt att läsa arabiska dikter

För att kunna förstå en dikt på arabiska behöver vi veta vad varje ord betyder. Att veta hur orden är böjda och vad de har för grammatisk funktion i versraden är också till hjälp. Därför har jag länkat den informationen till varje dikt.

När du läser någon av dikterna på den här webbplatsen kan du klicka på den versrad du vill veta mer om. Då kommer du till en sida med all information du behöver för att förstå versraden: varje ord, dess översättning, dess böjning och grammatiska funktion.

Om något ord intresserad dig extra mycket, är det bara att klicka på det. Då kommer du till en sida med massor av information om ordet: dess pluralformer, fraser där ordet används, besläktade ord, en beskrivning av hur man sätter ihop de arabiska bokstäverna att bilda ordet. All information på den här webbplatsen är länkad. Du kan gå från dikt till versrad till ord till bokstav - eller tvärtom.

Den här webbplatsen erbjuder alltså ett helt nytt sätt att läsa arabiska dikter:

Genom att all information finns tillgänglig, kan du förstå och översätta dikten mycket snabbare. Du behöver inte söka ord eller grammatisk information någon annanstans. Jag har besparat dig allt det tråkiga. Du kan fokusera på att njuta av dikten.

Översättning som stöd

På den här webbplatsen finns över tusen fraser, meningar och versrader. Till var och en av dem finns följande information om varje ord:

Utöver det finns en översättning av själva frasen/meningen/versraden. Översättningen är korrekt och ofta mer bokstavlig än bildlig. Jag har prioriterat överensstämmelse med originalet framför eleganta översättningar, eftersom hela syftet med den här webbplatsen är att lära sig arabiska.

Upptäck det vackra själv

Tack vare all information om varje dikt, kan du läsa originalet på arabiska och själv upptäcka det vackra. Jag anser att det ger en mycket starkare upplevelse än vad en färdig översättning kan erbjuda.

Varje versrad är översatt var och en för sig, så bokstavligt som möjligt för att ge stöd i att förstå arabiskan. För en dikt visas varje versrad på arabiska tillsammans med översättningen, samt en länk för mer information. Översättningen som visas är en sammansättning av översättningen av varje versrad, dikten är alltså inte översatt som helhet. Eftersom dikterna inte är översatta som helhet kan deras översättningar tyckas klumpiga. Det beror på att jag har prioriterat huvudsyftet med webbplatsen: att lära sig arabiska.

Bokstavliga och bildliga översättningar

Denna webbplats ska inte ses som en inscannad diktsamling, utan som ett digitalt läromedel. För den som inte är intresserad av det arabiska språket och bara vill läsa en översättning på svenska eller engelska, finns det redan många resurser. Denna webbplats är unik eftersom den hjälper dig att ta del av dikten på originalspråket.

Med det sagt så händer det att jag även gör fria översättningar av arabiska dikter. Exempelvis Vinden av Malkon Malkon Dikten visas först med en bokstavlig översättning, tillsammans med länkar till mer information om varje versrad. Därunder har jag lagt in min fria översättning på svenska.

Om jag får tid och resurser i framtiden skulle jag gärna göra fler fria översättningar. Men vackra översättningar är inte huvudsyftet med den här webbplatsen. Det digitala stödet för att lära sig arabiska är prioritet, eftersom det är något som är unikt med den här webbplatsen.