Arabiska för av, från

min
ﻣِﻦ
av, från – maskulinum singular

Det arabiska ordet för av, från uttalas min och skrivs ﻣِﻦ.

Ordklass: preposition.

Så används ordet av, från

Alla bokstäver i av, från

ﻣِﻦ
ﻣـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för av, från består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻣِﻦ och uttalas min.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver