Arabiska för söt

Hulw
ﺣُﻠﻮ
söt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för söt uttalas Hulw och skrivs ﺣُﻠﻮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns söt i:

Hulwa
ﺣُﻠﻮَﺓ
söt – femininum singular
Hulwuuna
ﺣُﻠﻮُﻭﻥَ
söt – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet söt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet söt består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med söt

Alla bokstäver i söt

ﺣُﻠﻮ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
 
Ha
H
lam
l
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för söt består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﻠﻮ och uttalas Hulw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för söt

fu3l blir Hulw

Vi har sett att det arabiska ordet för söt skrivs ﺣُﻠﻮ och uttalas Hulw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är H, l och w, blir ordet Hulw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som söt