Arabiska för hon

hiya
ﻫِﻲَ
hon – femininum singular

Det arabiska ordet för hon uttalas hiya och skrivs ﻫِﻲَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet hon

Alla bokstäver i hon

ﻫِﻲَ
ﻫـ
ـﻲ
 
ﻫـ
ـﻲ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ha
h
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för hon består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫِﻲَ och uttalas hiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver