Arabiska för inte

lam
ﻟَﻢ
inte –

Det arabiska ordet för inte uttalas lam och skrivs ﻟَﻢ.

Kategori: negation av verb

Så används ordet inte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i inte

ﻟَﻢ
ﻟـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för inte består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻟَﻢ och uttalas lam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver