Arabiska för resa sig

qaama
ﻗَﺎﻡَ
resa sig – dåtid han
yaquumu
ﻳَﻘُﻮﻡُ
resa sig – nutid han

Det arabiska verbet för att resa sig skrivs ﻗَﺎﻡَ och uttalas qaama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘُﻮﻡُ och uttalas yaquumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet resa sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resa sig består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resa sig

Alla bokstäver i resa sig

ﻗَﺎﻡَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för resa sig består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻡَ och uttalas qaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av resa sig

dåtid
nutid
han
qaama
ﻗَﺎﻡَ
han - dåtid
yaquumu
ﻳَﻘُﻮﻡُ
han - nutid
hon
qaamat
ﻗَﺎﻣَﺖ
hon - dåtid
taquumu
ﺗَﻘُﻮﻡُ
hon - nutid
jag
qumtu
ﻗُﻤﺖُ
jag - dåtid
'aquumu
ﺃَﻗُﻮﻡُ
jag - nutid