Arabiska för förvänta

tawaqqa3a
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
förvänta – dåtid han
yatawaqqa3u
ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻊُ
förvänta – nutid han

Det arabiska verbet för att förvänta skrivs ﺗَﻮَﻗَّﻊَ och uttalas tawaqqa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻊُ och uttalas yatawaqqa3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förvänta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förvänta består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förvänta

Alla bokstäver i förvänta

ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
waw
w
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för förvänta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﻗَّﻊَ och uttalas tawaqqa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förvänta

tafa33ala blir tawaqqa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för förvänta skrivs ﺗَﻮَﻗَّﻊَ och uttalas tawaqqa3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet tawaqqa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förvänta

Böjningsformer av förvänta

dåtid
nutid
han
tawaqqa3a
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
han - dåtid
yatawaqqa3u
ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻊُ
han - nutid
hon
tawaqqa3at
ﺗَﻮَﻗَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tatawaqqa3u
ﺗَﺘَﻮَﻗَّﻊُ
hon - nutid
jag
tawaqqa3tu
ﺗَﻮَﻗَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'atawaqqa3u
ﺃَﺗَﻮَﻗَّﻊُ
jag - nutid