Arabiska för jordgubbe

faraawla
ﻓَﺮَﺍﻭﻟَﺔ
jordgubbe – femininum singular

Det arabiska ordet för jordgubbe uttalas faraawla och skrivs ﻓَﺮَﺍﻭﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet jordgubbe

Alla bokstäver i jordgubbe

ﻓَﺮَﺍﻭﻟَﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
alef
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för jordgubbe består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺮَﺍﻭﻟَﺔ och uttalas faraawla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver